TC Pigments | REACH 2022

1

Per 1 januari 2022 gaan de nieuwe Europese richtlijnen genaamd REACH 2022 in. De richtlijnen is een samenwerking van Europese landen om de regels met betrekking tot tatoeage en permanente make-up te centraliseren. Voorheen waren bijv. in België andere regels als wij hier in Nederlanden hanteerden wat soms voor verwarring en problemen zorgde. In 2022 is dit verleden tijd. 

Het RIVM in samenwerking met de GGD heeft ook de nieuwe hygiëne richtlijnen gepubliceerd welke ingaan per 1 januari. Hierin zijn een aantal veranderingen te vinden op hygiënisch werken, hygiënische producten etc. Voor de pigmenten geldt dat er op het label een aantal dingen duidelijk zichtbaar dienen te zijn zodat de klant weet welk product er gebruikt wordt. Tevens dient de specialist dit vast te leggen in een inktpaspoort voor de klant. 

In het Warenwetbesluit tatoeagekleurstoffen in te zien dat er voor de pigmenten een aantal verboden (kleur)stoffen zijn welke niet (meer) gebruikt mogen worden om een veilig product te kunnen aanbieden voor de klant. 

Deze nieuwe toevoeging zijn voornamelijk stoffen die mogelijk in het lichaam aromatische aminen kunnen vormen, welke kankerverwekkend zijn. Tevens mogen de pigmenten geen conserveermiddelen bevatten en dienen ze steriel te zijn.

steriel: vrij van levensvatbare organismen, virussen inbegrepen

De afgelopen 10 jaar is er uitgebreid onderzoek gedaan naar kleurstoffen in de inkten, hieruit is naar voren gekomen dat er in vele inkten nog steeds met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt.

  • 30% van de onderzochte gekleurde inkten bevat azo-kleurstoffen, waaruit aromatische aminen gevormd kunnen worden
  • 41% van de zwarte inkten bevat PAK's (Polycyclische aromatische koolwaterstoffen). Uit deze inkten kunnen kankerverwekkende stoffen vrijkomen. Als deze stoffen in het lichaam vrijkomen vergroot dat de kans op kanker.


Tijdens deze onderzoeken zijn ook de TC Pigments meerdere keren getest en zijn er geen gevaarlijke ingrediënten gevonden.

Onderstaand document geeft een opsomming weer van de verboden (kleur)stoffen van REACH 2022 en tevens een overzicht van de gebruikte (kleur)stoffen in de TC Pigments.

File Name: REACH-202_20220113-123347_1
File Size: 6.3 mb
Download File
Geen inkomsten? 10 stappen om te groeien tijdens d...

Related Posts

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://trendycolors.nl/